What's New Mastercam 2023

What's New Mastercam 2023

 

PDF What's New Mastercam2023 สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ 

 

ตรวจจับการตัดจากสต็อกโมเดล

ทูลพาท Dynamic OptiRough และ Area Roughing สามารถรับรู้ถึงเนื้อของสต็อกโมเดลที่เหลือ ส่งผลให้มีการปรับปรุงการเคลื่อนที่ของเส้นทางการตัดเฉือนทำให้มีประสิทธิภาพในการกัดหยาบได้ดีขึ้น รวมถึงลดการเดิน air cut ทำให้ช่วยลดเวลาในการผลิต


 

เพิ่มงานกลึงแกน B Axis

Mastercam2023 เพิ่มการกลึงแกน B สำหรับใช้กับเครื่อง Mill-Turn ช่วยให้สามารถหมุนแกน B ได้ในขณะที่กำลังกลึงชิ้้นงาน 

Mill Multiaxis รวมวิธีการเลือกรูปแบบการตัดเฉือนไว้ด้วยกัน

Morph, Parallel, Along Curve และ Project Curve ไม่ใช่เส้นทางเครื่องมือแต่ละรายการในอีกต่อไป แต่เส้นทางเครื่องมือการเลือกจะรวมรูปแบบการตัดเหล่านี้ เพื่อให้ได้เส้นทางการตัดเฉือนที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างเส้นทางเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนระหว่างสองพื้นผิว ให้เลือก Unified จากนั้นตั้งค่ารูปแบบการตัดเป็นสองพื้นผิวด้วยสไตล์ Morph ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง

 

 

Equal Scollop สามารถเก็บผิวชิ้นงานที่เหลือได้

ใช้ฟังก์ชั่น Trim to stock เพื่อเก็บผิวชิ้นงานต่อจากดอกกัดที่มีขนาดใหญ่ที่เข้าเก็บผิวงานไม่ถึง ใช้งานแบบเดียวกันกับงาน re-rough

การตั้งค่า Stock ชิ้นงานและการเลือกเครื่องจักรที่เปลี่ยนไปจากเดิม

การตั้งค่างาน เช่น สต็อก อุปกรณ์จับยึด และการเลือกเครื่องจักรได้ถูกรวมเข้าไว้ในที่เดียว ทำให้ทำงานง่ายขึ้น 

 

 

  1. Machine — เลือกเครื่องจักรที่ใช้งานรวมไปถึงการโพสให้ตรงกับเครื่องซีเอ็นซี

  2. Master Model — กำหนดเลือกชิ้นงานต้นแบบ (Cad model)  และเลือกวัสดุของชิ้นงาน

  1. Stock Setup — กำหนดโมเดลสต็อค โมเดลสต็อกช่วยให้เห็นภาพเส้นทางเดินทูลพาทได้อย่างสมจริง

  2. Workholding — เลือกอุปกรณ์จับยึดและส่วนประกอบ Fixtures ซึ่งใช้สำหรับการตรวจสอบการชนกันได้

  3. Toolsกำหนดหมายเลขทูล หมายเลขออฟเซ็ตทูล และค่าเริ่มต้นสำหรับฟีด ความเร็ว น้ำหล่อเย็น และอื่นๆ

  4. Simulation — เลือกเครื่องซีเอ็นซี ( *.mcam-mmd ) เพื่อใช้จำลองการทำงานขอเครื่องจักรแบบเหมือนจริง

และฟังก์่ชั่นอื่นๆ อีกมากมายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pdf ไฟล์ด้านบน