หนังสือคู่มือ Mastercam

หนังสือคู่มือ Mastercam

หนังสือคู่มือ Mastercam2019 Design/Mill (งานออกแบบ-งานกัด)

เนื้อหาครอบคุมทั้งในงานออกแบบ 2D-3D งานกัดพาร์ทและแม่พิมพ์ (2.5-3 Axis)

เนื้อหาทั้งหมดมีจำนวน 347 หน้า(พิมพ์สีทั้งหมด)

ราคา 700 บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

                                                                                                    

หนังสือคู่มือ Mastercam2018 Design/Mill (งานออกแบบ-งานกัด)

เนื้อหาครอบคุมทั้งในงานออกแบบ 2D-3D งานกัดพาร์ทและแม่พิมพ์ (2.5-3 Axis)

เนื้อหาทั้งหมดมีจำนวน 321 หน้า(พิมพ์สีทั้งหมด)

ราคา 700 บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

                                                                                                    

หนังสือคู่มือ MastercamX9 Design/Mill (งานออกแบบ-งานกัด)

เนื้อหาครอบคุมทั้งในงานออกแบบ 2D-3D งานกัดพาร์ทและแม่พิมพ์ (2.5-3 Axis)

เนื้อหาทั้งหมดมีจำนวน 522 หน้า(พิมพ์สีทั้งหมด)

ราคา 1,000 บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

                                                                                                    

หนังสือคู่มือ MastercamX8 Design/Mill (งานออกแบบ-งานกัด)

เนื้อหาครอบคุมทั้งในงานออกแบบ 2D-3D งานกัดพาร์ทและแม่พิมพ์ (2.5-3 Axis)

เนื้อหาทั้งหมดมีจำนวน 522 หน้า(พิมพ์สีทั้งหมด)

ราคา 1,000 บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

                                                                                                    

สามารถโอนเงินสั่งซื้อได้ที่

                                                                                                    

 

*นำสลิปหรือเอกสารการโอนเงินแจ้งการโอนและที่อยู่การจัดส่งได้ที่

Email : info@leadsoftplus.com

Tel : 02-107-9212

Fax : 02-903-0800 Ext.4426

Hotline : 095-707-1416 คุณพิม

Line ID : mastercam_sale

QR Code